VILANE
W  e     m  a  k  e     i  t     e  a  s  i  e  r
UUTISET
20.6.2023
TUOTEPÄIVITYS

Vilanen palveluita päivitetään.

Q1/2024 julkaistaan uusi Varian-versio nykyisen rinnalle. Uusi versio tulee täydentämään nykyistä palveluvalikoimaa tarjoten myös joukon uusia ominaisuuksia.

Päivitys ei vaikuta nykyisten Varian-tietojen pysyvyyteen, joten käyttäjien ei tarvitse tehdä mitään päivityksiä.

Tiedotamme näistä lisää syyskuussa.

Painopisteet uudessa versiossa:

  • Uusi visuaalinen ilme
  • Parempi käytettävyys eri päätelaitteilla (työasema, tabletti ja mobiili)
  • Uusi Outlook web add-in
  • Parempi skaalautuvuus niin isoihin kuin pieniin kohteisiin
20.6.2023
KESÄTERVEHDYS

Vilanen tiimi kasvaa! Vesa-Matti Mattsson (Vesku) on uusi jäsenemme, joka tuo tiimiimme mukanaan vankkaa kokemusta ja ammattitaitoa.

Tulemme jatkossa pitämään asiakkaisiimme enemmän yhteyttä ja keskustelemaan asiakaslähtöisemmin tarpeistanne sekä siitä, miten yhteistyömme toimisi entistäkin paremmin.

Tässä yhteistyössä Vesku tulee toimimaan kanssanne. Monipuolisen kokemuksensa ansiosta Vesku löytää joustavasti ratkaisut ongelmiin ja voitte olla häneen yhteydessä missä tahansa yhteiseen toimintaamme ja järjestelmiimme liittyvissä asioissa.

Tiimimme on innoissaan saadessaan Veskun mukaan. Uskomme, että hänen osaamisensa ja sitoutumisensa auttavat meitä saavuttamaan yhteisiä tavoitteitamme.

Toivotamme Vesa-Matin tervetulleeksi ja odotamme innolla yhteistä työskentelyä!

"Uutta tulossa! Pysykää kanavalla” -Vesku

YLEISESTI
Tilavaraukset
Tarjoilutilaukset
Vierailijahallinta

Kaikki integroidusti ja sujuvasti samassa helppokäyttöisessä palvelussa. Modulaarista palvelukokonaisuutta voi käyttää osa-alueittain tai laajasti kiinteistön tai eri organisaatioiden tarpeiden mukaan. Palvelut sujuvat luotettavasti ja toimitusvarmasti kun tiedot ovat reaaliaikaisesti kaikilla osapuolilla esimerkiksi ravintolassa ja aulapalvelussa.

Teknillisen luotettavuuden lisäksi vahvuuksiamme ovat monipuoliset käyttöoikeudet, moniyrityskäyttö, monitoimittajuus ja toimittajariippumattomuus. Hajautettu ylläpito mahdollistaa joustavuuden ja omatoimisuuden eri osapuolille.

Varian sisältää yli 50 vakioraporttia päivittäiseen työraportointiin, tilojen käyttöasteiden ja kustannusten seurantaan sekä palveluiden laskutuksen avuksi.

PALVELUT
VARIAN KÄYTTÖLIITTYMÄT JA RAJAPINNAT

Suositun ja käyttäjiltä kiitosta saaneen helppokäyttöisen Varian Web Portalin lisäksi loppukäyttäjlle myös Varian Outlook Addin ja Varian Mobile.

Muut rajapinnat; Visitor palvelut, ovenpielinäytöt, koontinäytöt, viestintä ja raportointi.

VARIAN WEB PORTAL

Selkeää ja havainnollista käyttöliittymää on helppo käyttää.

Rutinoitunut tehokäyttäjä löytää myös helposti Varianin runsaat lisäominaisuudet oman ja tiimin työskentelyn tehostamiseksi.

Varian Records-näkymästä löytyvät helposti käyttäjän omat tai toisen käyttäjän hänelle delegoimat varaukset.

VARIAN OUTLOOK ADDIN

Outlook Addin -palvelulla liität Outlookin kalenterimerkintöihin Varian-palveluita; tarjoilutilauksia, vierasilmoituksia aulapalveluun sekä yleisessä käytössä olevien tilojen varauksia.

Monipuolinen ja joustava Varian Outlook Addin tukee omien Outlook-resurssien lisäksi myös muiden organisaatioiden kanssa yhteisessä käytössä olevien resurssien varauksia. Kysy lisää Varian Outlook Addin lisäpalvelusta.

Tulossa Varian Web Outlook Add-In

VARIAN MOBILE

Tarkista omat tilavaraukset, tee uusia tilavarauksia, muuta tai peruuta.

Varian API 1.1

Sopimuskumppaneilla on mahdollisuus sopia API-rajapinnan käytöstä.

Tulossa versio API 2.0.

Tilavaraukset

Varian tilavaraukset ovat aina ajan tasalla ja varaajan toivomalla tavalla oikein.

Outlook Addin:in avulla liität Varian tilavarauksen saumattomasti Outlookin kalenterimerkintöihin.

Tilaisuuksien ajankohtiin ja paikkoihin tehdyt muutokset päivittyvät Outlookin ja Varianin välillä automaattisesti.

Varianin mahdollistaa yhteisten tilojen käytön kaikille kiinteistön yrityksille. Monipuoliset yritys- ja käyttäjäkohtaiset käyttöoikeudet mahdollistavat tilakohtaiset käyttörajoitukset. Varattava tila voi olla yhteinen koko kiinteistölle tai vain yhden yrityksen omassa käytössä.

Vapaana olevat tilat löytyvät Varianista helposti eri hakukriteereillä.
Tilan AV-varustelu, henkilökapasiteetti, hinta- ja muut taustatiedot kuvineen helpottavat tarkoitukseen sopivan tilan valintaa.

Kiinteistölle Varian tarjoaa useita vakioraportteja mm. tilojen käyttöasteen seurantaan.
Myös tilavuokrien perintä on vaivatonta ja luotettavaa Varianin raporttien avulla.

Tarjoilutilaukset

Varian on korvaamaton työväline ravintolallehallita luotettavasti ja sujuvasti suuretkin määrät tarjoilutilauksia.

Selkeät ja havainnolliset näkymät sekä useat vakioraportit tukevat ravintolan päivittäistä toimintaa, sujuvaa asiakaspalvelua ja toimitusvarmuutta.

Keittiölle tuotemenekin ennakointia ja valmistusta varten on selkeät yhteenvetoraportit sekä asiakaspalveluun ja tarjoilujen toimittamiseen omat työraportit.

Tiedot tallennetaan vain yhden kerran tilausta tehtäessä.
Tuotekohtaista menekkiä voi seurata nopeasti halutulla tavalla ryhmiteltynä

LASKUTUS

Laskutus sujuu asiakkaan toivomalla tavalla aina oikein, koska asiakkaan tekemä yksilöity tilaus toimii jo sellaisenaan selkeänä laskutusperusteena. Itse laskutusaineisto on valmiina heti, kun toimitetut tilaukset on käsitelty ja ravintolassa hyväksytty.

Laskutusaineistoa voidaan jakaa asiakkaan toivomalla tavalla eri laskuille.
Lisätiedoissa voidaan käsitellä asiakkaan kustannuspaikkoja, tiliöinti- ja projektitietoja sekä saada näistä erilaisia yhteenvetoja.

Vierailijahallinta

Aulapalvelussa vieraiden vastaanotto ja ohjaus on sujuvaa ja huomaavaista Varian Visitorin avulla. Vieraat rekisteröidään ja heille tulostetaan haluttaessa nimellä varustetut vierailijakortit.

Varian Visitor mahdollistaa vierailijahallinnan yrityksen ja kiinteistön edellyttämällä tavalla ja turvallisuustasolla.

Varianista ja erityisesti Outlook Addin avulla kutsuttujen vieraiden tiedot saadaan vaivatta ennakkoon.

Outlookissa tehtyjen kokouskutsujen osallistujatiedot luetaan Varianin osallistujatietoihin automaattisesti varausta tehtäessä ja ovat siten heti myös aulapalveluiden käytettävissä.

Vierailijatietoihin voidaan yhdistää useita lisätietoja ja -palveluita; vierailijaverkon tunnukset, NDA ja GDPR asiakirjat lomakkeena tai sähköisesti, henkilöllisyyden tarkistus, pysäköintilupa, kansalaisuus jne. Vierailijatiedot on raportoitavissa yrityksittäin, yksiköittäin tai haettavissa eri kriteerein. Aulapalvelun käyttöliittymästä löytyy tieto kaikista tilaisuuksista ja vieraista ennakkoon.

Päivän vierailijoita voidaan status-merkinnöillä seurata nopeasti.

VIERAILIJAKORTIT

Vierailijan nimellä ja kortin voimassaolopäivällä tulostetut vierailijakortit toimivat yksilöllisinä selkeinä tunnisteina vierailun ajan. Toteutamme tarvittaessa vierailijakortit yrityksen tai kiinteistön oman ilmeen ja visuaalisuuden mukaisesti.

VISITOR SELF REGISTRATION

Vieraiden itsekirjautumispääte nopeuttaa vieraiden vastaanottoa ja sujuvoittaa erityisesti ennakkoon ilmoittamattomien vieraiden rekisteröintiä oikeilla tiedoilla.

Ovi- ja aulanäytöt

Digitaaliset ovinäytöt ja aulakoosteet helpottavat ja havainnollistavat varatun tai vapaana olevan tilan löytämistä. Passiivisen sisällön lisäksi toteutamme myös aktiivisia toiminnallisuuksia kosketusnäyttöihin.

Näyttöihin välitettävään dataan toteutamme asiakkaan tai kiinteistön oman yksilöllisen visuaalisuuden.

Yksinkertaisimmillaan toteutus on tabletti jossa selain ja nettiyhteys. Teknillinen yhteensopivuus HTML5/CSS3/Javascript.

REFERENSSEJÄ

Varianin aktiivisia loppukäyttäjiä on kymmeniä tuhansia sadoissa eri yrityksissä ja organisaatioissa. Varianilla käsitellään kuukausittain yli 40 000 tarjoilutilausta ja tilavarausta sekä lukuisia vierailijatietoja asiakkaan ja kiinteistön tarpeiden mukaan.

Toimintamme lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja ratkaisujemme helppokäyttöisyys.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan tuotekehitykseen, pitkäaikaisiin asiakkuuksiin ja avoimeen yhteistyöhön kumppaneidemme kanssa.

Toimeksiantajiamme ovat yritykset, kiinteistöt sekä aula- ja ravintolapalveluiden toimittajat.

YHTEYDENOTTO
Nimi *
Sähköposti *
Viesti *
LÄHETÄ